வந்ததுல இருந்து Trisha-வா தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் : Vijay Sethupathi Speech | 96 Movie 100th Day

Share
Embed Link
 • Published on:  Feb 4, 2019
 • Video full hd 1080 வந்ததுல இருந்து Trisha-வா தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் : Vijay Sethupathi Speech | 96 Movie 100th Day 6:52:, 720, 480 வந்ததுல இருந்து Trisha-வா தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் : Vijay Sethupathi Speech | 96 Movie 100th Day
  One of the most talked about and successful film of 2018 was Vijay Sethupathi and Trisha starrer '96' directed by Prem Kumar, who was a cinematographer for Naduvula Konjam Pakkaththa Kanom. The cute love story completes 100 days at the box office today and the team is all set to celebrate it by giving away shields to the cast and crew.

  For all the latest updates on Kollywood movies, celebrities & events hit SUBSCRIBE at http://www.youtube.com/pages/link.php?q=igtamil?s...

  For More, visit ►►
  https://www.indiaglitz.com

  Facebook: https://www.facebook.com/igtamizh
  Twitter: https://twitter.com/igtamil
  Instagram: https://www.instagram.com/indiaglitz_...

  Google+: https://plus.google.com/b/10678245087... Video வந்ததுல இருந்து Trisha-வா தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் : Vijay Sethupathi Speech | 96 Movie 100th Day upload by channel ago just now with 63.8k views.Rating: %(by users) - What think other users about this videos -

Comment